Αυτί και ακοή

Αυτί και ακοή

Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011

Η ακοή μία από τις πιο βασικές ανάγκες του ανθρώπου. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να ακούμε για να μπορούμε να συμμετέχουμε ενεργά στη ζωή. Ας δούμε πως λειτουργεί η αίσθηση της ακοής.

Το αυτί διακρίνεται σε τρία τμήματα. Το έξω αυτί, το μέσο αυτί και το έσω αυτί. Το καθ’ ένα από αυτά έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Το έξω αυτί δέχεται και συλλέγει τα ηχητικά κύματα και τα οδηγεί στο μέσο αυτί. Εκεί, το μέσο αυτί ενισχύει τον ήχο και τον μεταδίδει έπειτα στο έσω αυτί.

Το έσω αυτί μετατρέπει τις ηχητικές δονήσεις σε ηλεκτρικούς παλμούς που μέσω του ακουστικού νεύρου μεταδίδονται στον εγκέφαλο πιο αναλυτικά.

  • Το πτερύγιο του αυτιού συλλέγει τους ήχους και τους οδηγεί στον ακουστικό πόρο.
  • Μέσω του ακουστικού πόρου ο ήχος φτάνει στο τύμπανο (τυμπανική μεμβράνη).
  • Ο ήχος προκαλεί δονήσεις στο τύμπανο.
  • Το μέσον ους είναι ένας χώρος που περιέχει αέρα και διαχωρίζεται από το έξω ους από την τυμπανική μεμβράνη. Το μέσον ους περιέχει τα τρία μικρότερα οστάρια (σφύρα, άκμονας και αναβολέας), τα οποία ανιχνεύουν αυτές τις δονήσεις και τις μεταφέρουν στον κοχλία.
  • Ο κοχλίας είναι γεμάτος υγρό και έχει χιλιάδες μικροσκοπικά νεύρα. Η μηχανική κίνηση αυτής της σειράς των οσταρίων δημιουργεί κίνηση μέσα στο υγρό , η οποία διεγείρει τις νευρικές ίνες. Έπειτα οι νευρικές ίνες στέλνουν ηλεκτρικούς παλμούς στο ακουστικό νεύρο και στον εγκέφαλο, ο οποίος μεταφράζει τους παλμούς σε ήχο.